Siewnik do poplonu – sposób na podniesienie jakości gleby

 

Wysiew poplonu daje wiele korzyści, które bezpośrednio przekładają się na podniesienie jakości gleby, a co za tym idzie na uzyskiwanie wyższej produkcji z hektara. Sianie poplonu umożliwia dostarczenie glebie dodatkowej substancji organicznej, która zasila ją w postaci próchnicy. Jest to również znakomity sposób dostarczenia dodatkowej dawki zielonego nawozu. Sianie poplonu poprawia także strukturę gleby i pomaga w walce z chwastami. Stanowi ochronę gleby przed utratą wilgoci i wymywaniem składników pokarmowych do wód gruntowych. Poplon może być wysiewany w różnych konfiguracjach, między innymi jako uprawa pościerniskowa, poplon ozimy czy wsiewka śródplonowa.

Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jest wysiewany poplon, ważny jest dobór odpowiedniego sprzętu do wykonywania tego zadania. Często stosuje się do tego celu rozsiewacze nawozu albo siewniki zbożowe. Żadne z tych rozwiązań nie jest jednak optymalne. Przy wykorzystaniu rozsiewacza sianie małej ilości drobnych nasion jest bardzo kłopotliwe. Z kolei wykorzystanie siewnika zbożowego będzie mało efektywne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji korzystanie ze specjalnych siewników do poplonu. Siewniki poplonu to najczęściej konstrukcja składająca się ze zbiornika i jednej tarczy rozsiewającej o sterowaniu mechanicznym, elektrycznym lub pneumatycznym.

 

Co oferujemy?

Siewnik poplonu produkowany przez firmę Armasz jest wyposażony w zbiornik o pojemności 110 litrów, zamykany od góry. Konstrukcja ta umożliwia wykonywanie prac także podczas deszczu. Zasuwa uruchamiająca podawanie ziarna jest sterowana elektrycznie z panelu umieszczanego w kabinie ciągnika. Szerokość wysiewu, którą można uzyskać przy pomocy siewnika do poplonu firmy Armasz to od 2 do 18 metrów. Urządzenie umożliwia również regulację gęstości wysiewu. Co więcej, istnieje możliwość połączenia siewnika poplonu z agregatem ścierniskowym.

 

Wyposażenie standardowe siewniku do poplonu obejmuje:

  • pojemność zbiornika 110 litrów,
  • możliwość regulacji gęstości wysiewu,
  • elektrycznie otwierana i zamykana zasuwa w zbiorniku,
  • sterowanie z kabiny ciągnika za pomocą panelu sterowania,
  • szerokość wysiewu od 2m do 18m.

W ramach wyposażenia dodatkowego siewnika poplonu istnieje możliwość dokupienia mieszadła.