Oferta producenta maszyn rolniczych: agregaty siewne, wały cambridge

Agregaty siewne to urządzenia wykorzystywane do jednoczesnego wykonywania czynności związanych z przygotowaniem gleby do zasiewu oraz samego zasiewu. Ich niewątpliwie największą zaletą jest to, że wykonywanie różnych rodzajów prac przy jednym przejeździe urządzenia znacząco redukuje koszty paliwa i wymaga znacznie mniej czasu. Przyczynia się także do ochrony górnej warstwy gleby, która jest mniej razy narażona na przejazd ciężkich maszyn.

Agregaty talerzowe są szeroko stosowane w produkcji roślinnej do uprawy przedsiewnej oraz pożniwnej. Używa się ich zarówno na glebach, po orce, jak i przy uprawie powierzchniowej. W przypadku zastosowania do prac na glebach ciężkich, po orce, ich główną zaletą jest to, że tną i kruszą górną część skiby oraz zagęszczają jej dolną część, wpływając korzystnie na przyspieszenie osiadania skiby. W razie wykorzystywania agregatów talerzowych do uprawy powierzchniowej ich zaletą jest to, że tną i spulchniają wierzchnią warstwę gleby oraz mieszają ją z resztkami roślinnymi zalegającymi na powierzchni, co znacząco przyspiesza ich rozkład oraz wyrównuje powierzchnię gleby.

Agregaty rolnicze, tak zwane agregaty uprawowe, pozwalają na łączenie dwóch lub więcej czynności związanych z przygotowaniem gleby podczas jednego przejazdu sprzętu rolniczego przez uprawiane pole. Zalety ekonomiczne tego rozwiązania, wynikające z ograniczenia kosztów i czasu potrzebnego na uprawę, są oczywiste. Prócz nich dochodzą jednak jeszcze korzyści związane z możliwością efektywniejszego wykorzystania sprzyjających warunków atmosferycznych. W przypadku oddzielnego przygotowywania ziemi pod zasiew i samego zasiewu może się zdarzyć, że po spulchnieniu i przygotowaniu ziemi nadejdą opady atmosferyczne. Trzeba się wówczas liczyć z tym, że zabiegi spulchniające trzeba będzie przed zasiewem powtórzyć.

Zastosowanie agregatów ścierniskowych umożliwia przeprowadzenie szybkiej uprawy pożniwnej. Jej wykonanie bez zbędnej zwłoki jest niezwykle istotne z kilku powodów. Po pierwsze, zapobiega porastaniu pola samosiejkami i ułatwia walkę z chwastami wieloletnimi. Po drugie, ogranicza wysuszanie gleby przez zmniejszenie parowania wody. Wykonanie uprawy pożniwnej i spulchnienie wierzchniej warstwy gleby automatycznie ułatwia za to głębsze wnikanie wody do gleby, co sprawia, że jest ona lepiej dostępna dla korzeni roślin. Po trzecie, szybka uprawa pożniwna umożliwia równomierne wymieszanie resztek z glebą, co wpływa korzystnie na ich rozkład. Po czwarte przyspiesza też kiełkowanie nasion, które uległy osypaniu podczas żniw.

Głębosz należy do urządzeń, które bywają niedoceniane, jednak jego stosowanie pomaga w utrzymaniu dobrego stanu gleby – i to z kilku powodów. Wykonywane na polu prace uprawowe z użyciem ciężkiego sprzętu wpływają w sposób nieunikniony na ubijanie gleby nawet na znacznej głębokości. Koła zwykłego ciągnika z zamontowanym osprzętem potrafią zagęścić glebę na głębokości około pół metra. W przypadku cięższego sprzętu głębokość ta może się zwiększyć nawet dwukrotnie. Zagęszczenie gleby odbija się niekorzystnie na jej nawodnieniu. Twarde warstwy ograniczają przesiąkanie wody i mogą powodować zaleganie wody na polach.

Optymalne nawożenie upraw daje możliwość uzyskania satysfakcjonującej wysokości plonów, a co za tym idzie – dobrego wyniku finansowego. Ceny nawozów są jednak dość wysokie, dlatego ważne jest, żeby stosować je maksymalnie wydajnie. Wybór właściwego rozsiewacza do nawozu pomaga w osiągnięciu tego efektu. Najważniejszymi wymogami stawianymi przed tego rodzaju urządzeniem są możliwość dokładnego dawkowania nawozu i precyzyjnego jego rozsypywania. Równomierność rozsypywania nawozu bezpośrednio przekłada się na wysokość plonów, a dobór odpowiedniej ilości oznacza nie tylko oszczędność przez eliminację marnotrawstwa, ale także dbałość o środowisko naturalne.

Wysiew poplonu daje wiele korzyści, które bezpośrednio przekładają się na podniesienie jakości gleby, a co za tym idzie na uzyskiwanie wyższej produkcji z hektara. Sianie poplonu umożliwia dostarczenie glebie dodatkowej substancji organicznej, która w postaci próchnicy zasila glebę. Jest to znakomity sposób dostarczenia dodatkowej dawki zielonego nawozu. Sianie poplonu poprawia także strukturę gleby i pomaga w walce z chwastami. Stanowi ochronę gleby przed utratą wilgoci i wymywaniem składników pokarmowych do wód gruntowych. Poplon może być wysiewany w różnych konfiguracjach, między innymi jako uprawa pościerniskowa, poplon ozimy czy wsiewka śródplonowa.

Zabiegi wałowania są obecnie wykonywane coraz powszechniej, a to za sprawą korzyści, jakie przynoszą, czyli skrócenia czasu między kolejnymi czynnościami uprawowymi oraz poprawy efektywności wykonywanych zabiegów. Używanie wałów gniotących zmniejsza czas osiadania gleby po orce, sprawiając, że odstęp pomiędzy orką a siewem może zostać znacząco skrócony. Zaletą stosowania wałów posiewnych zaś jest lepsze podsiąkanie wody bezpośrednio po zasiewie, a co za tym idzie uzyskanie lepszych i bardziej wyrównanych wschodów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wał posiewny znacznie ogranicza ilość wystających kamieni, czyniąc późniejsze prace żniwne wykonywane kombajnem znacznie bezpieczniejszymi.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.