Wysiew poplonu. Jak dobrać odpowiedni sprzęt?

Rośliny poplonowe stanowią sposób na odbudowanie struktury glebowej po zbiorach. Pozwalają  także na jej ochronę przed wyjałowieniem, dostarczają składników odżywczych oraz wilgoci. Po przekopaniu ziemi tworzą tzw. zielony nawóz, zwiększa różnorodność biologiczną gleby i przygotowuje do dalszych upraw. Przekopać popłon należy jeszcze przed jego zakwitnięciem, aby nie pobierał on składników odżywczych dla innych roślin. 

Jak powinno się wysiewać poplon?

Aby wysiew poplonu był efektywny oraz skuteczny należy zadbać o jego równomierne rozłożenie na danym obszarze. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są rozsiewacze nawozu, które dysponują jednak dość ograniczoną szerokością wysiewu, nieprzekraczającą zazwyczaj 5 metrów. Coraz bardziej popularne są urządzenia przeznaczone bezpośrednio do wysiewania poplonu, które pozwalają wyrzucić materiał nasienny na 18 metrów. 

Schemat działania siewników do popłonu

Siewnik do poplonu składa się ze zbiornika na ziarno, w którym można umieścić ponad 100 litrów materiału oraz tarczy rozsiewającej z napędem elektrycznym, mechanicznym bądź pneumatycznym. Urządzenie to daje możliwość regulacji zarówno odległości, jak i gęstości wysiewu, co pozwala na zwiększenie ilości ziarna na m2. Podawanie ziarna można zainicjować za pomocą panelu montowanego w kabinie ciągnika. 

Ekologiczne znaczenie poplonu

Siewniki do poplonu integruje się z różnymi urządzeniami rolniczymi m.in. z ciągnikami oraz agregatami ścierniskowymi. Ze względu na ich konstrukcję umożliwiają także wysiew ziarna podczas deszczu. Wysiewanie poplonu, poza tym, że jest podstawą do uzyskania różnorodnej i zrównoważonej uprawy, jest również korzystne z punktu widzenia ekologicznego. Poplon pozwala przywrócić właściwości gleby, która została wyjałowiona w wyniku upraw jednego gatunku roślin.