armasz
armasz
armasz
armasz
armasz

Agregaty rolnicze i maszyny rolnicze

Stosowanie agregatów rolniczych, umożliwiających równoczesne wykonywanie kilku zadań związanych z uprawą gleby, staje się dla wielu polskich rolników koniecznością. Stopień mechanizacji polskiego rolnictwa jest wciąż niższy niż w krajach od dawna należących do UE, pomimo ogromnego postępu, jaki się dokonał w ostatnich latach. Jednocześnie polskie gospodarstwa rolne stają przed wyzwaniem, jakim jest sprostanie ogromnej zagranicznej konkurencji. Dobrym sposobem dla polskiego rolnictwa na odzyskanie przewagi konkurencyjnej jest obniżanie kosztów produkcji, a wykorzystanie agregatów rolniczych.

Agregaty rolnicze to urządzenia, które są przeznaczone do łączenia w sobie funkcji dwóch lub więcej maszyn rolniczych. Najczęściej są wykorzystywane do prac związanych z wykonywaniem uprawy, z siewem czy nawożeniem, łącząc ze sobą dowolnie zadania z różnych obszarów dzięki swojej modułowej konstrukcji.

W bogatej ofercie firmy Armasz znajdują się agregaty uprawowo-siewne z jednym bądź dwoma wałami, agregaty talerzowe, agregaty ścierniskowe czy głębosze. Agregaty uprawowo-siewne służą do przygotowywania gleby do zasiewu przez jej spulchnianie i jednoczesne wyrównywanie przy użyciu wału bądź wałów. Agregaty talerzowe są przeznaczone do spulchniania wierzchniej warstwy gleby oraz do mieszania resztek roślinnych z glebą oraz wałowania. Agregaty ścierniskowe służą do uprawy ścierniska łączącej zalety stosowania kultywatora i brony talerzowej, wykorzystując jednocześnie wały do wyrównania powierzchni gleby. Głębosze służą spulchnianiu niżej położonych warstw gleby i wyrównywaniu jej górnej warstwy przy pomocy wału.

Firma uzupełnia swoją ofertę, produkując także rozsiewacze nawozu i siewniki poplonu. Armasz proponuje klientom także różne rodzaje wałów. W sprzedaży są także zgrabiarki karuzelowe.

Produkowane przez firmę dwutarczowe rozsiewacze nawozu służą do precyzyjnego dozowania ilości i doboru wielkości strefy rozsypywania nawozu. Siewniki poplonu umożliwiają skuteczny wysiew i mogą być stosowane razem z agregatami uprawowo-siewnymi. Oferowane przez Armasz wały różnego rodzaju służą do gniecenia i rozbijania gleby, a także znajdują zastosowanie w walcowaniu po zasiewie. Zgrabiarki karuzelowe służą do szybkiego i dokładnego zbierania pokosu, wyróżniając się zastosowanym podwoziem typu tandem.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia podstron zakładki „Oferta”, zawierających opisy poszczególnych urządzeń. Znajdą tam Państwo więcej informacji o produkowanych przez nas maszynach i ich zaletach.