butt sg
butt fb
butt kontakt
butt nagrody
butt oferta

Siewnik do poplonu

Wysiew poplonu daje wiele korzyści, które bezpośrednio przekładają się na podniesienie jakości gleby, a co za tym idzie na uzyskiwanie wyższej produkcji z hektara. Sianie poplonu umożliwia dostarczenie glebie dodatkowej substancji organicznej, która w postaci próchnicy zasila glebę. Jest to znakomity sposób dostarczenia dodatkowej dawki zielonego nawozu. Sianie poplonu poprawia także strukturę gleby i pomaga w walce z chwastami. Stanowi ochronę gleby przed utratą wilgoci i wymywaniem składników pokarmowych do wód gruntowych. Poplon może być wysiewany w różnych konfiguracjach, między innymi jako uprawa pościerniskowa, poplon ozimy czy wsiewka śródplonowa.

Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jest wysiewany poplon, ważny jest dobór do tego zadania odpowiedniego sprzętu. Często stosuje się do tego celu rozsiewacze nawozu  albo siewniki zbożowe. Żadne z tych rozwiązań nie jest jednak optymalne. Przy wykorzystaniu rozsiewacza sianie małej ilości drobnych nasion jest bardzo kłopotliwe. Z kolei wykorzystanie siewnika zbożowego będzie mało efektywne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji korzystanie ze specjalnych siewników do poplonu. Siewniki poplonu to najczęściej konstrukcja składająca się ze zbiornika i jednej tarczy rozsiewającej o sterowaniu mechanicznym, elektrycznym lub pneumatycznym.

Siewnik poplonu produkowany przez firmę Armasz jest wyposażony w zbiornik o pojemności 110 litrów, zamykany od góry, co umożliwia wykonywanie prac także podczas deszczu. Zasuwa uruchamiająca podawanie ziarna jest sterowana elektrycznie z panelu umieszczanego w kabinie ciągnika. Szerokość wysiewu, którą można uzyskać przy pomocy siewnika do poplonu firmy Armasz to od 2 do 18 metrów. Urządzenie umożliwia również regulację gęstości wysiewu. Istnieje możliwość połączenia siewnika poplonu z agregatem ścierniskowym.

SIEWNIKI POPLONU

 Wyposażenie standardowe: 

  • pojemność zbiornika 110 litrów
  • możliwość regulacji gęstości wysiewu
  • elektrycznie otwierana i zamykana zasuwa w zbiorniku
  • sterowanie z kabiny ciągnika za pomocą panelu sterowania
  • szerokość wysiewu od 2m do 18m

 Wyposażenie dodatkowe: 

  • mieszadło