armasz
armasz
armasz
armasz
armasz

Wały uprawowe

Wały uprawowe są używane do zagęszczania gleby po przeprowadzeniu zabiegów uprawowych. Stosuje się je między innymi do ugniatania ziemi po orce, rozkruszania grud, wyrównywania powierzchni pola oraz bezpośrednio po siewie. Istnieją rozmaite rodzaje wałów uprawowych, przeznaczone do różnych zadań i do wykorzystywania na odmiennych glebach. Najpowszechniej stosowane są wały strunowe, wał Packera, wał sprężynowy, wał daszkowy gumowy, wały typu Crosskill, wał Cambridge oraz Campbella.

Wał sprężynowy

Wał sprężynowy jest zbudowany z umieszczonych obok siebie pierścieni wykonanych ze sprężystej stali. Dzięki elastyczności sprężystych pierścieni wał równomiernie zagęszcza glebę i łatwo się oczyszcza.

Wał daszkowy

Wał daszkowy to wał, którego krawędź robocza pierścieni ma w przekroju kształt litery „V”. Wał daszkowy jest zalecany do użytkowania szczególnie na glebach, które łatwo ulegają zbrylaniu.

Wał Packera

Wał Packera ma postać walca, na którym umieszczono zębate pierścienie. Jest wyposażany w skrobaki, które zapobiegają przylepianiu się ziemi.

Wał strunowy produkcji firmy Armasz

Wał strunowy jest zbudowany z pierścieni, do krawędzi których mocowane są płaskie listwy, jego ciężar jest więc stosunkowo mały. Jest stosowany do kruszenia i wyrównywania lżejszych gleb. Wszystkie wały uprawowe są produkowane w różnych rozmiarach, dostosowanych do wymiarów agregatów uprawowych. Na przykład firma Armasz wał strunowy wykonuje w trzech szerokościach roboczych: 2,5 metra, 2,7 metra oraz 3 metry.

Pozostałe wały

Wały gumowe są zbudowane z gumowych pierścieni o większej i mniejszej średnicy, mocowanych naprzemiennie. W miejscach, gdzie są umieszczone mniejsze pierścienie znajdują się skrobaki, zapobiegające oblepianiu wału ziemią. Wały Crosskill są zbudowane z pierścieni posiadających wypustki na bocznych krawędziach, są przeznaczone do kruszenia grud na suchych glebach średnich i ciężkich. Wały typu Cambridge to umieszczone na zmianę tarcze zębate i gładkie pierścienie. Ze względu na różnice w średnicach, tarcze obracają się z inną prędkością niż pierścienie, co zapobiega osadzaniu się ziemi. Wał Campbella składa się z oddalonych od siebie kół i ma najczęściej zastosowanie przy wykonywaniu orki.

AGREGATY UPRAWOWE  /  WAŁY UPRAWOWE

AGREGATY UPRAWOWE

 Wyposażenie standardowe: 

 • trzy rzędy zębów giętych sprężynowych
 • płynna regulacja głębokości
 • skośne wały, wzmocnione, ułożyskowane
 • przedni i tylny wał płaskownikowy
 • zapotrzebowanie mocy od 65KM do 90KM
 • szerokość robocza: 2,5m, 2,7m, 3,0 m

 Wyposażenie dodatkowe: 

 • tylny wał packera
 • tylny wał rurowy
 • zęby proste sprężynowe
 • przedni wał dzielony

WAŁY UPRAWOWE

 • skośny wał płaskownikowy lub rurowy o śr. 340 mm i 460 mm
 • wzmocniony
 • ułożyskowany
 • szerokość robocza: 2,5m, 2,7m, 3,0m